Cuardaigh de réir catagóra
Cuardaigh de réir eochairfhocail
 
Ainm
Seoladh
Fón
Suíomh Gréasáin
R-phost
Catagóir
A Hartmann & Son Ltd  27-29 Sráid Liam  091 562063  www.hartmanns.ie/   info@hartmanns.ie  Seodóirí 
AIB Bóthar na Trá  177 Br. na Trá Uachtarach  091 521544  www.aib.ie   937401@aib.ie  Seirbhísí Airgeadais 
AIB Caisleán an Linsigh   Caisleán an Linsigh, Sráid na Siopaí   091 567041  www.aib.ie   frank.p.greene@aib.ie  Seirbhísí Airgeadais 
An Cupán Tae  8 Lána na Céibhe, An Cheathrú Mheánaoiseach, An Póirse Coach  091 895000  www.cupantae.eu     Seomra Tae 
An Curadh Connachtach  15 Sráid an Mhargaidh  091 536222  www.galwaynews.ie   news@connacht-tribune.ie  Nuachtáin & Irisí 
An Post  Bóthar Uí Eithir  091 507337  www.anpost.ie   pat.sweeney@anpost.ie   
An tAthair Daithí Ó Murchú  Urnaí Bhuíochais, 20 Céide Cluain Earcáin, Órán Mór, Co. na Gaillimhe   091 485777    dgmurc@gmail.com  Reiligiún 
An Tobar/The Dew Drop Inn  11 Sráid an Phríomhgharda  091 561070      Beár & Bialann 
Anthony Ryan Ltd.  16-18 Sráid na Siopaí  091 567061  www.anthonyryans.com   info@anthonyryans.com  Miondíol 
B.Holland Ltd (Holland's Newsagents)  22 Sráid Gheata Liam  091-562419      Miondíol 
Bácús Uí Ghríofa  21 Sráid na Siopaí  091 563683  www.griffinsbakery.com   sales@griffinsbakery.com  Bácúis 
Banc na hÉireann  An Fhaiche Mhór, Gaillimh  091 561145  www.bankofireland.com   regional.officewest@boi.com  Seirbhísí Airgeadais 
Bane Mullarkey  An Dara hUrlár, Oifig an Plaza, Br. Átha Cinn  091 523862  www.banemullarkey.ie   bernadette@banemullarkey.ie  Seirbhís Comhairleoireachta 
Blacoe Jewellers  16-17 Sráid an Phríomhgharda  091 568556  http://www.blacoe.com/   info@blacoe.com  Seodóirí 
Bord Oideachais& Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin  Coiléar Bán, Baile Átha na Rí, Co. na Gaillimhe  091 874260  www.gretb.ie   enquiries@gretb.ie  Oideachas 
Bradán Consulting  Aonad 5, Teach na Fiontraíochta, Sr. Forster  086 812282  www.bradanconsulting.ie   asammin@gmail.com  Seirbhís Comhairleoireachta 
Bus Éireann  Stáisiún Ceannt, An Fhaiche Mhór  091 562000  www.buseireann.ie   ray.mcdonagh@buseireann.ie  Busanna 
Busker Brownes  An tSráid Trasna, Gaillimh.  091 563377      Beár & Bialann 
Byrne Carolan Cunningham Solicitors  Oifig 9, Gray Office Park, Páirc Miondíolaíochta na Gaillimhe, Br. Áth Cinn  091 511421  http://www.bccsolicitors.com   info@bccsolicitors.ie  Dlí 
Carey Building Contractors  6B Páirc Gnó an Leasa Bháin   091 773800  http://www.careydev.com/     Forbróirí 
Carn Financial Services   5b Ionad Gnó Chúirt Ríoga, Eastát an Leasa Bháin, Bóthar Thuama  091 761155  www.brendanjamesfs.ie   info@brendanjamesfs.ie  Seirbhísí Airgeadais 
CHI Asian Bistro  No. 2 Mews, An tSráid Láir  091 561443  wwww.datangnoodlehouse.com     Beár & Bialann 
Cló Iar-Chonnacht  Indreabhán, Co. na Gaillimhe  091 593307  www.cic.ie   cic@iol.ie   
Comharcreidmheasa Naomh Aontaine & An Cladach Teo.  8/9 Sráid an Phríomhgharda  091 537200  www.stanthonyscu.ie   info@sacu.ie  Seirbhísí Airgeadais 
Comhlacht Cuain na Gaillimhe  Oifig an Chuain, Na Duganna Nua  091 561874  www.galwayharbour.com   info@galwayharbour.com   Forbairt Gnó 
1 - 25 of 118    >>
Copyright Gaillimh le Gaeilge